Algemene huurvoorwaarden

Télécharger

Algemene huurvoorwaarden staanplaatsen, stacaravans of tenten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van verblijven gemaakt door camping L’Orée du Lac. Ze maken onderdeel uit van elk contract tussen de camping en haar klanten.

Elke klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen voorafgaand aan een boeking van een verblijf voor zichzelf en deelnemers, evenals de interne voorschriften van de camping.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, worden deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan alle klanten, voor informatiedoeleinden voorafgaand aan het sluiten van een contract voor verblijven. Ze kunnen ook op schriftelijk verzoek worden verkregen, na aanvraag bij het hoofdkantoor van de vestiging.

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringen worden in chronologische volgorde van aankomst verwerkt.

Ze worden in behandeling genomen na ontvangst van de ingevulde en ondertekende huurovereenkomst en de aanbetaling.

In het geval van een reserveringsaanvraag, minder dan 30 dagen voor aankomst, is de betaling van het volledige verblijf vereist.

Na ontvangst van het contract en de aanbetaling stuurt de camping u, op basis van beschikbaarheid, een boekingsbevestiging.

Reserveringen zijn nominatief en kunnen niet worden doorgegeven. Personen die niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen, mogen niet op de camping verblijven zonder toestemming van het management.

Betalingsvoorwaarden

Prijzen worden weergegeven in Euro, inclusief BTW.

- Voor een staanplaats moet een aanbetaling van 25% van de totale prijs van het verblijf worden betaald op het moment van reserveren (met een minimum van € 10). Het resterende bedrag dient bij aankomst te worden betaald, voordat u de plaats in gebruik neemt.

- Voor een stacaravan of lodgetent moet een aanbetaling van 25% van de totale prijs van het verblijf worden betaald op het moment van reserveren. Het resterende bedrag moet uiterlijk 30 dagen vóór de aankomstdatum worden betaald, zonder betalingsherinnering van ons.

In het geval dat deze periode niet gerespecteerd wordt, behouden wij ons het recht voor om de reservering te annuleren en de aanbetaling wordt in dit geval door de camping behouden.

De aanbetaling en de betaling van het resterende bedrag kan gedaan worden met een betaalcheque, creditcard, betaalkaart, contant of per vakantiecheck (de eigenaar van de cheques dient overeen te komen met de persoon die op het huurcontract staat vermeld). We geven geen geld terug op dit laatste betaalmiddel.

Toewijzing van staanplaatsen, stacaravans en lodgetenten

Staanplaatsen worden bij uw aankomt toegewezen. We kunnen geen staanplaatsen naast elkaar garanderen.

Wijzigingen en annuleringen

Alle niet betaalde reserveringen worden in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden door het management geannuleerd.

Wijzigingen: Reserveringen kunnen alleen worden gewijzigd tot 6 weken voor de geplande aankomstdatum en binnen de beschikbaarheidslimiet op de dag van het verzoek.

Latere aankomst - vervroegd vertrek: in het geval van een latere aankomst of een vervroegd vertrek ten opzichte van de data vermeld op het huurcontract, zal er geen restitutie plaatsvinden, ongeacht de oorzaak.

In het geval u een staanplaats heeft gereserveerd, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van uw latere aankomst. Zonder informatie van uw kant, kan de staanplaats de volgende dag vanaf 12:00 uur aan andere klanten worden toegewezen.

Annulering: Elke annulering door de huurder moet per aangetekende brief aan de aanbieder worden gemeld:

- Door Camping l’Orée du Lac: wanneer een verblijf op grond van redenen van de camping wordt geannuleerd, behalve in geval van overmacht die ons ertoe brengt te annuleren voor de veiligheid van de klanten of in geval van het niet naleven van het interne voorschriften, krijg de klant alle reeds betaalde bedragen terug.
- Door de klant: wanneer het verblijf meer dan 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum wordt geannuleerd, behoudt de camping de aanbetaling. Wanneer het verblijf minder dan 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Echter, wanneer een nieuwe klant de accommodatie in deze periode huurt, kan de camping op schriftelijk verzoek een deel van de betaalde bedragen terugbetalen (de aanbetaling blijft behouden door de camping).

Aankomst en vertrek

Aankomst staanplaatsen: vanaf 12:00 uur. Vertrek: voor 11:00 uur.

Aankomst stacaravans en lodgetenten: vanaf 16:00 uur. Vertrek voor 10:00 uur.

Wanneer het inleveren van de sleutels of het verlaten van staanplaats na de afgesproken tijden plaatsvindt, wordt er een extra nacht in rekening gebracht. Een eventuele verlenging van het verblijf moet ten minste één dag voor de geplande vertrekdatum worden aangegeven.

Borg

De uitrusting en voorzieningen van Camping l’Orée du Lac dienen gebruikt te worden in overeenstemming met het gebruiksdoel. Beschadigingen, verlies of vernieling van accommodaties, meubilering in de huuraccommodaties, gemeenschappelijke of toegangsgebouwen vallen onder de aansprakelijkheid van de dader. Klanten die een huurcontract zijn aangegaan, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle beschadigingen, verlies, of vernielingen van de accommodatie, uitrusting en alle voorzieningen van de camping, veroorzaakt door personen die bij hen verblijven of bezoeken. De klant dient hiervoor in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering.

Op de dag van aankomst wordt u gevraagd om een borg t betalen van € 200. Dit bedrag krijgt u op de dag van vertrek, na een inventarisatie die op afspraak en ten minste één dag voor vertrek plaatsvindt, terug. De kosten voor eventuele schade worden toegevoegd aan de kosten van het verblijf en de schoonmaakkosten (€ 60), wanneer u de accommodatie niet in perfecte staat achterlaat of als u binnenshuis heeft gerookt. Als u niet aanwezig kunt zijn tijdens de inventarisatie, wordt de borg per post geretourneerd.

Het management behoudt zich het recht voor om de gehuurde accommodatie in geval van nood te betreden, zonder de aanwezigheid of instemming van de klant.

Meubilair en de uitrusting van de accommodatie mag niet buiten worden gebruikt of opgeslagen.

Inventarisatie

Bij aankomst van de klant vindt er een inventarisatie plaats. Deze wordt ondertekend door de klant en het management of een vertegenwoordiger.

Er vindt een tweede inventarisatie plaats op de dag van vertrek, wanneer hiervoor een afspraak is gemaakt vóór de dag van vertrek. Wanneer dit niet het geval is, kan de inventarisatie worden uitgevoerd door het management of een vertegenwoordiger wanneer hij/zij het beste uitkomt.

Huisdieren

Huisdieren worden alleen in de accommodatie toegelaten na ondertekening van het regelement en met instemming van het management (slechts één dier per staanplaats of huuraccommodatie).

Huisdieren worden alleen toegestaan op staanplaatsen na instemming van het management.

Er dient een geldig vaccinatieboekje bij aankomst te worden laten zien. Huisdieren moeten altijd aan de lijn gehouden worden op de camping en uitwerpselen dienen te worden opgeruimd door de eigenaar van het huisdier.

Huisdieren mogen nooit alleen worden gelaten, ook niet in de accommodatie. Ze zijn niet toegestaan in de snackbar, het zwembad of in de sanitair gebouwen.

Interne Voorschriften

Zoals de wet vereist, dient u zich te houden aan de interne voorschriften, die u in onze receptie kunt vinden.

In overeenstemming met artikel L.322-7 van de Sportcode zijn openbare zwembaden of zwemplaatsen onderworpen aan een toezichtverplichting, met uitzondering van zwembaden in hotels, campings of vakantieparken, die de toegang voor hun eigen klanten reserveren.

Aansprakelijkheid

De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de uitrusting van de kampeerder, die door eigen toedracht is ontstaan

Om dezelfde reden is de camping niet verantwoordelijkheid in het geval van:

- Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf,

- Overlast door natuurverschijnselen (weer, muggen, spinnen, enz.),
- Defecten of uitvallen van technische apparatuur, defecten of sluiten van campingfaciliteiten, specifieke maatregelen genomen door het management van de camping, beperkte toegang tot bepaalde voorzieningen, waaronder het zwembad, noodzakelijk door naleving van veiligheidsnormen of periodiek onderhoudswerk,

- De borg vormt geen aansprakelijkheidsgarantie, de klant dient verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Gegevensverwerking

In toepassing van artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zijn de persoonlijke gegevens die u worden gevraagd noodzakelijk om uw reservering te behandelen. Tenzij u anders aangeeft, behouden we ons het recht voor om deze gegevens te gebruiken om u verschillende commerciële documentatie te sturen. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet is voorzien en bestraft door de artikelen 226-16 en 226-24 van het Wetboek van Strafrecht. Declaratie van klantenbestand bij de CNIL nr 1894268 v 0

Toegepast Recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en elk geschil met betrekking tot hun toepassing valt onder de jurisdictie van een Tribunal de Grande Instance of een rechtbank van koophandel.",
12,"60. Interne voorschriften",,"Interne voorschriften van de camping",,"Om toegang te krijgen, zich te mogen installeren of te verblijven op een campingterrein dient toestemming te zijn verleent door de campingbeheerder","

Télécharger

I. algemene voorwaarden

"1. Voorwaarden voor toelating en verblijf"
Om toegang te krijgen, zich te mogen installeren of te verblijven op een campingterrein dient toestemming te zijn verleent door de campingbeheerder. De beheerder is verplicht om de goede orde op het campingterrein te bewaren en om er voor te zorgen dat de regels van de interne voorschriften worden nageleefd.
Verblijven op de camping impliceert de acceptatie van deze voorschriften en de toezegging om zich hieraan te houden.
Niemand heeft toestemming om permanent op de camping te wonen.

"2. Politieformaliteiten"
Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van de ouders.
Iedereen die minstens één nacht op de camping verblijft, dient eerst zijn identiteitskaart aan de beheerder of vertegenwoordiger te overleggen en de politieformaliteiten in te vullen.

"3. Installatie"
De buitenaccommodatie (tent, caravan, etc) en aanverwant materiaal dienen op de aangegeven locatie te worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

"4. Receptie"
April, mei, juni en september, geopend van 10:00 tot 12:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur. Juli en augustus, geopend van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 19:00 uur.
Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten op de camping, informatie over de restauratiemogelijkheden, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn.
Er wordt een vragenlijst ter beschikking gesteld voor eventuele klachten of opmerkingen.

"5. Weergave"
De interne voorschriften hangen bij de ingang van de camping en bij de receptie en wordt aan klanten verstrekt die daar om vragen.
Voor geclassificeerde campings wordt de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal toeristische of recreatieve plaatsen weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten worden gecommuniceerd aan de klanten, vastgesteld bij besluit van de minister van consumptie en zijn te raadplegen bij de receptie.

"6. Vertrekvoorwaarden en kosten"
Klanten worden verzocht om de dag van voor vertrek de receptie op de hoogte te stellen van hun vertrek. Klanten die vóór de openingstijden van de receptie willen vertrekken, moeten de dag voor vertrek de kosten van hun verblijf betalen.
Verblijfskosten moeten worden betaald bij de receptie. De tarieven worden weergegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie. De kosten worden berekend aan de hand van het aantal overnachtingen op de camping.

"7. Lawaai en stilte"
U wordt vriendelijk verzocht om geluiden en discussies te vermijden die uw buren kunnen storen. Het samenkomen van personen zoals voor "vrijgezellenfeesten" zijn ten strengste verboden.
Apparaten die geluid maken dienen te worden afgestemd. Ook het sluiten van autodeuren en kofferbakken dient zo discreet mogelijk gedaan te worden.
Personen met een huisdier (hond of kat) dienen geldige identiteitspapieren en een vaccinatiebewijs te laten zien. Categorie 1 honden zijn verboden. Categorie 2 honden dienen een muilkorf te dragen. Alle dieren dienen te allen tijde aan de lijn gehouden te worden op het campingterrein. Ze mogen niet alleen gelaten worden op het campingterrein, ook niet opgesloten, zonder hun eigenaren, die de volledige verantwoordelijkheid dragen.
De beheerder van de camping garandeert de rust van zijn klanten door stiltetijden aan te houden, tussen 23:00 en 8:00 uur. Op avonden met door de camping georganiseerde activiteiten (ongeveer 1 à 2 keer per week in het hoogseizoen) geldt de stiltetijd tussen middernacht en 8:00 uur.
Het management geeft zichzelf het recht om mensen die dit artikel niet respecteren onmiddellijk te verwijderen van de camping.

"8. Bezoekers"
Na toestemming van de beheerder of diens vertegenwoordiger (melden bij de receptie verplicht) kunnen bezoekers op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen.
Het zwembad is verboden voor bezoekers.
Campinggasten kunnen één of meerdere bezoekers ontvangen bij de receptie. Als deze bezoekers de camping mogen betreden (maximaal 4 personen per locatie), moet de kampeerder die ze ontvangt een vergoeding betalen waarvan het tarief wordt aangegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie. Bezoekersauto’s zijn op de camping niet toegestaan.

"9. Rondrijden en parkeren"
Voertuigen mogen op het campingterrein met een beperkte snelheid van 10 km/u rijden. Autoverkeer is toegestaan in april, mei, juni en september van 07.30 uur tot 22.00 uur en tot 22.30 uur in juli en augustus (openings- en sluitingstijden van de slagboom). Voetgangersverkeer is altijd mogelijk via de poort.
Alleen kampeerders die op de camping verblijven mogen rondrijden op het campingterrein. Parkeren is ten strengste verboden op plaatsen die gewoonlijk door accommodaties worden ingenomen, tenzij er een parkeerplaats is voorzien voor dit doel. Parkeren mag de doorgang en nieuwkomers niet hinderen.

"10. Onderhoud en aanzicht van de faciliteiten"
Iedereen is verplicht zich te onthouden van handelingen die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en haar faciliteiten, met name de sanitair gebouwen, zou kunnen aantasten.
Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien.
Klanten dienen het afvalwater weg te gooien in de daarvoor bedoelde voorzieningen.
Huisafval, afval van welke aard dan ook, papier, moet worden gedeponeerd in de vuilnisbakken.
Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
Het ophangen van wasgoed dient gedaan te worden op de gemeenschappelijke waslijn. Echter, het mag ook, met een limiet van 10 uur, worden opgehangen in de buurt van de accommodatie op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet hindert. Het mag nooit aan bomen worden vastgemaakt.
Aanwezige decoratie van planten en bloemen moeten worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af te knippen of planten te planten.
Het is niet toegestaan om de staanplaats met persoonlijke middelen af te bakenen, noch om gaten in de grond te graven.
Schade aan de vegetatie, hekken, grond of voorzieningen van de camping valt onder de verantwoordelijkheid van de dader.
De staanplaats die tijdens het verblijf is gebruikt, moet achtergelaten worden in de staat waarin de kampeerder het heeft aangetroffen toen deze het terrein betrad.

"11. Veiligheid"
"a) Brand."
Open vuur (hout, steenkool, enz.) is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
Barbecues kunnen worden verboden in geval van droogte, de bepaling hiervan wordt overgelaten aan de beheerder van de camping of zijn vertegenwoordiger (met uitzondering van een officiële verklaring van de gemeente).
In geval van brand, stel het management de campinggasten onmiddellijk op de hoogte. Indiennodig kunnen brandblussers worden gebruikt.
Er is een EHBO-pakket beschikbaar bij de receptie.
"b) Diefstal "
Het management is verantwoordelijk voor objecten die op kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder houdt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen materiaal en dient de campingbeheerder op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van verdachte personen. Klanten worden geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het veiligstellen van hun materiaal.

"12. Spellen"
Er mogen geen gewelddadige spellen of spellen die overlast veroorzaken worden georganiseerd op de speeltoestellen. In de snackbar en de bar mogen geen actieve spellen worden gespeeld.
Ouders moeten altijd toezicht op hun kinderen houden.

"13. Snackbar / bar"
De bar is geopend in mei en juni van 8:00 tot 20:00 uur en in juli en augustus van 8:00 tot 23:00 uur.
De snackbar is in mei, juni en september op aanvraag geopend. Hij is in juli en augustus geopend van 12:00 tot 15:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur.

"14. Zwembad"
Geopend vanaf 1 juni t/m 15 september van 10:00 tot 20:00 uur.
In geval van slecht weer (onweer, harde wind, regen, enz.) heeft de beheerder of zijn vertegenwoordiger het recht het zwembad te evacueren. De zwembadregels zijn aangegeven bij de ingang van het zwembad. Het dragen van een zwembroek is verplicht (korte broeken, shorts of Bermuda’s zijn verboden). Kinderen onder de 14 jaar moeten worden begeleid om het zwembad te mogen betreden. Bezoekers mogen het zwembad niet gebruiken.

"15. Winterstalling"
Materiaal kan alleen onbeheerd achtergelaten worden op het campingterrein met overeenstemming van de beheerder en enkel op de toegewezen plaats. Aan deze dienst kunnen kosten zijn verbonden.

"16. Schending van interne voorschriften"
In het geval een campinggast het verblijf van andere gasten verstoort of niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk, indien hij dit nodig acht, vragen om de verstoringen te staken. In het geval van een ernstige of herhaalde overtreding van de interne voorschriften en na formele kennisgeving door de beheerder om deze na te leven, kan de huurovereenkomst worden stopgezet.
In het geval van een strafbaar feit, kan de beheerder een beroep doen op de politie.

Besoin d'une Info ?

Quelques liens